Bedrifter


Vi skreddersyr bemanning til deres behov.  Fortell oss ditt totale behov og vi bemanner ditt prosjekt i alle ledd. Ved skiftende etterspørsel i selskapets marked, får dere mulighet til å bemanne riktig til enhver tid.

Bemanning AS kan behandle kundene lokalt og tenke globalt. Vi setter alltid kunden i sentrum og mener at personlig kundeservice veier tyngst i et forretningssamarbeid. Fornøyde kunder ønsker å samarbeide med oss ved en senere anledning.

Det skal være enkelt og forutsigbart å leie inn personell. Bemanning AS har total arbeidsgiveransvar for all innleid personell. Dette innebærer, blant annet, at Bemanning AS betaler arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter, i tillegg til lønn, OTP, feriepenger, forsikringspremier og eventuell sykelønn som personellet har krav på. Som oppdragsgiver, betaler du kun for medgått tid. Bemanning AS sine medarbeidere har full taushetsplikt om oppdragsgiver og om arbeidsgivers forretnings- og driftsforhold.

Image of copyImage of trans