Jobbsøkere


Vi ønsker spesielt å få søknader fra elektrikere, ventilasjonsmontører, rørleggere, varme- og sanitærinnstallatører/ingeniører, industrirørleggere, instrument rørmontører, kvalifiserte sveisere (rod, wire og tig), mekanikere, formenn og prosjektledere.
I tillegg vil vi også at du som er anleggsmaskinkjører, betongarbeider og lysmontør i tunell tar kontakt.

Ansettelse i Bemanning AS
Som medarbeider i Bemanning AS er du fast ansatt hos oss, men arbeidssted og arbeidets art kan variere med oppdragene. Det utbetales ikke lønn mellom oppdrag. Bemanning AS er arbeidsgiver og således ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger samt å dekke de sosiale utgiftene for den tiden du arbeider for oss.

Fordeler for vikarene
Mange foretrekker i dag en fleksibel og friere arbeidsordning. Endringer i livsstil og holdninger, også til arbeid, har medført at det i dag er et stort antall arbeidstakere som av en eller annen grunn ikke ønsker eller ikke kan arbeide fast gjennom hele året, eller fast hver dag.

For å kunne finne en jobb som passer deg, trenger vi å vite så mye som mulig om deg. Kontakt oss der du forteller om deg selv der du inkluderer: personlige egenskaper, hva du er flink til, og hva du har mest lyst til å jobbe med.